test

Monday, March 28, 2016

A death like his

Good Friday service ....Ngày Chúa Jesus hứng chịu mọi tội lỗi cho nhân loại, bị hành hạ đau đớn thể xác cho đến chết trên thập tự giá ...Hôm nay ai có điều ẩn khúc, oan trái, đau khổ, buồn thương trong lòng không thể chia sẽ với ai thì viết lên miếng giấy đỏ rồi đóng đinh lên cây thập tự giá .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng