test

Saturday, October 11, 2014

14

Năm nay con là freshman in high school, học nhiều lớp honors như English, Pre-Calculus nên có rất nhiều bài vở để chuẩn bị sang năm vô các lớp AP ....Thấy con bắt đầu biết lo, vất vả và có lòng trách nhiệm hơn lúc trước làm Ba Má thương con nhiều thêm .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng