test

Monday, February 3, 2014

Tâm niệm đầu năm

 Lần đầu dắt 2 tí cô nương bận áo dài đi lễ Phật chùa Bảo Quang của người Việt mình và sẳn coi triển lãm thư pháp của thầy Thích Thạch Thiện .
 Đầu năm đi chùa cầu bình an cho đại gia đình, tâm hồn an lạc
 Chính tay Thầy vẽ từng bức thư pháp để phát lộc cho mọi người nhân dịp Tết ...Nét bút quá đẹp và thoát thần
Bản thân tui cả đời luôn luôn phải học chử "TÂM"

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng