test

Thursday, August 15, 2013

Rạch Giá ngày trở lại

1/4 thế kỷ trước tui rời khỏi Rạch giá lúc 12 tuổi đầu, bây giờ trở về thăm thành bà già sắp xỉ 40 ...Vui buồn lẫn lộn không diễn tả được hết ...Đợi khi về lại Mỹ sẽ viết nhiều hơn

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng