test

Wednesday, April 3, 2013

Mùa đông đã qua

bà hai già
Từ lúc hết bịnh, mình phát tướng thành khủng long rồi mấy tháng nay bớt lại thành con voi với cái đùi cột nhà ...Mổi khi mùa đông bà Ngoại tụi nhỏ nói mình mặc đồ giống con quạ :) ...Style của bà Hai mập già mùa đông mặc đồ tối xậm, black leather boots ông Hai mua tặng đầu đông vừa qua, rồi lúc V-day ổng mua thêm 1 đôi màu chestnut nửa cho mình ....Để mai dọn đồ mùa đông, đem mấy knitwears ra chưng tiếp .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng