test

Tuesday, February 12, 2013

Xuân về trên đỉnh bình yên

 Tui không phải là Phật tử hay thiện nam tín nử gì hết, vì trước nay tui tin "Đức năng thắng số, Nhân định thắng Thiên" ....Mình sống ngay thẳng, không làm hại ai và khỏi cần lấy lòng ai hết, đừng cái kiểu khẩu Phật tâm xà, lập bè phái ức hiếp người ta vô cớ rồi đem tôn giáo hay triết lý nhà Phật ra chửi rủa người khác và con cái họ thì chẳng khác nào tạo thêm ác nghiệp.

Xong Tết rồi, rảnh rang chút đỉnh nên Hai mở cửa comments trở lại ...Chớ hông phải sợ sệt ai hay giận hờn gì nghen :), vì thấy hông rảnh tiếp chuyện nên khóa lại thôi à .
 2 tí cô nương trong góc chùa ...Phía trên hành lang nơi giải quẻ sâm đầu năm
 Khói hương nghi ngút trên đỉnh đồi
Tiếng chuông chùa đầu năm vang vọng trong buổi xế chiều

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng