test

Thursday, January 3, 2013

Christmas log cake

 Khúc cũi Noel cũng là bánh sinh nhựt của nhân vật quan trọng trong nhà :) ....Lớp bên ngoài là chocolate ganache & coconut whip cream icing, bông lá trang trí là chocolate clay ....Bên trong bánh bông lan matcha đậu đỏ, filling là coconut whip cream ....Tại mình làm biếng thôi, chớ khi ra tay thì cái bánh chắc chắn đẹp hông thua ai :) .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng