test

Monday, December 10, 2012

Our anniversary dinner

(Lobster ravioli with shrimp sauce)
Mừng ngày ký giấy bán thân, vợ chồng Hai Lúa dắt nhau đi ăn cơm tiệm ....Mình hỏi ông Hai khi nào có người muốn chuộc thân cho ổng hay ổng muốn được tự do thì nhớ báo trước ....Ổng nói dzợ tui bị ấm đầu, nói khùng nói điên :)

Surf and turf

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng