test

Tuesday, April 17, 2012

Botanical garden

Mấy ngày nay đi chăn vịt rất vui, lùa vịt vô botenical garden cho tha hồ bay nhảy, ngắm hoa cỏ trong đó ....Còn Má thì chụp hình
Thích tấm này, the hub under a big tree :)
Cây cầu hơn 100 năm trong Japanese garden, từ từ sẽ post lên tiếp
Đám vịt nhà cô Hai 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng