test

Wednesday, March 28, 2012

Hương lan

Hoa lan loại này có hương thơm nhè nhẹ, nguyên đóa hoa rất mỏng và nhỏ ....Bà Ngoại xấp nhỏ thích đủ loại hương lan nên sưu tầm khá bộnLinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng