test

Wednesday, March 28, 2012

Chiều tím

 Vừa xong 2nd semester conferences của 2 tí cô nương, report cards biểu hiện 2 đứa vẩn ở advance level hông gì thay đổi ....Ba Má rất vui về thành tích của 2 nàng và tụi con càng vui hơn khi Ba về nhà kịp lúc triển lãm tranh .
2 đứa thích mấy tấm hình hoa tim tím nhỏ này vì thấy cách chụp artistic lắm :), được 2 tí cô nương của Má khen thì còn gì bằng .


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng