test

Wednesday, February 29, 2012

Trong mắt ông Hai

Hình chụp lén trên chuyến phà chiều bởi nhiếp ảnh gia kiêm phiếu cơm dài hạn và nhà tài trợ aka ông Hai :)

United States Flag
Total Visits:
6
Location:
Annandale, Virginia, United States
IP Address:
Verizon Internet Services [Label IP Address]
Referring URL:
(No referring link)
Visit Page:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng