test

Tuesday, October 18, 2011

Phở gà

Phở gà nấu kiểu của tui rất đơn giản, tiên lợi hông tốn nhiều thời gian ...Sáng hôm nay trời quay sang thu, hơi lành lạnh đi tiệm gà vịt sống mua con gà đi bộ, với lòng trứng non về nấu phỏ cho Cha con nó ăn .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng