test

Wednesday, October 19, 2011

Mùa thu nơi đây

Mùa thu nơi đây không có lá đỏ, lá vàng
Chỉ có nhửng cành lá xanh xen kẻ vạt nắng giửa buổi xế chiều 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng