test

Thursday, May 19, 2011

Hồng quỳnh

Hồng quỳnh vừa nở rộ trong vườn nhà 
Hôm nay nói chiện tào lao, lâu rồi đọc mấy câu châm ngôn được dân gian chế lại vừa mắc cười mà vừa thấy quá chí lý ......Như cái câu "Sống trong đời sống cần phải có TIỀN, em biết không ?", và "Cám ơn đời mổi sớm mai thức giấc ...Ta có thêm một ngày để BON CHEN" ....Mình khoái nhứt cái câu này "Ngày xưa em như chim sáo, blogged lâu năm em thành con cáo già", thiệt đúng với câu "Càng già càng thâm" :)...Đó là người ta, còn mình "Càng già càng ngu"

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng