test

Monday, July 5, 2010

Mít (jack fruit)

Đi Disneyland về được ăn phở gà rồi tráng miệng với Mít , do ông bà Ngoại đãi vì quý tử về nhà chơi cuối tuần ....Mít on sale có mấy chục cents 1pound nên tha hồ ăn, nhưng ăn nhiều sẽ bị nóng mình .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng