test

Wednesday, July 21, 2010

Homemade yogurt

Yogurt (da ua) rất tốt cho sức khỏe, nhất là về ruột và hệ thống tiêu hóa ....Trong nhà thường xuyên có món này cho ông Ngoại ăn ....Khi đi đâu về, ông Ngoại về nhà lập tức mở freezer ăn liền 2 hủ rồi nói "da ua ở đâu cũng hông sánh bằng của con gái tui làm" :) ...Bởi vậy lâu lâu check ngăn đá coi hết chưa để làm da ua tiếp cho Ba ăn .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng