test

Friday, May 14, 2010

Bông trái lý

Trái lý là họ hàng với trái mận nhưng chỉ có cái vỏ thôi à ...Trái mận dày cơm và mọng nước, còn trái lý được cái ăn ngọt và hương vị rất thơm ...Mùa này cây lý bắt đầu đơm bông kết trái .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng