test

Thursday, April 1, 2010

Hoa quỳnh đỏ

Người ta thường nói "người tính hông bằng trời tính" ...Gia đình sắp xếp chương trình đi chơi Spring Break ở Cabos San Lucas hết rồi, đùng một cái ông Hai cho biết không thể nào đi được ...Vì công việc chổ làm của ổng quá bận rộn, đến nổi ngày mai là Good Friday ai cũng nghĩ hết mà hãng vẩn phải làm .

Tuy hơi thất vọng vì không được đi chơi xa một chút nhưng nghĩ về mặt tốt thì thấy dể chịu hơn nhiều ...Ngày mai 3 Má con sẽ dắt díu nhau đi mall, đi coi phim "how to train a dragon" và ghé tiệm sách  ....Have a nice long weekend, bà con .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng