test

Thursday, September 10, 2009

Hồng cam

Dạo này ông Hai biết tui không được vui (hông phải tại ổng), nói chung tại vì kinh tế ....Chổ làm cắt giảm tùm lum, 1 người làm việc 3-4 người ....Ổng biết bà vợ hôm nay back to work sẽ super BZ và bị đì tàn canh nên chơi sang tặng bó bông cho đời bớt khổ .LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng