test

Thursday, September 24, 2009

Cây nhà lá vườn

Tui thật ưng ý với góc nhỏ trong phòng khách, vì lâu nay không biết trưng bày cái gì ở nơi đó .
Bưởi năm nay rất nhiều trái , can't wait to eat those :)
Táo tàu vườn nhà lúc này cũng dòn, ngọt hơn trong chợ bán .

Hồng dồn bắt đầu ngã màu cam là bước vào độ chín dòn .
Hy vọng năm nay có nhiều trái thanh long hơn năm trước
Nhãn rất được mùa và nhiều trái so với mấy mùa trước .


AV ở cạnh một góc nhỏ trong nhà .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng