test

Thursday, August 13, 2009

Những vì sao sáng

Lần trước chưa biết xài len "Macro" nên chụp hoa này không rỏ nét ....Kỳ này chụp được rỏ, đã quá
*NOTE: PLEASE DO NOT COPY WITHOUT PERMISSION
Bếp Cô Hai is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng