test

Wednesday, August 5, 2009

Hoa sứ

Chậu sứ này nằm trong góc vườn nhà đã hơn 3 năm mà không có ra hoa cỏ gì hết .....Tức quá hăm he đòi quăng bỏ, tự nhiên hai ngày trước nó nở bông :) .LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng