test

Saturday, July 11, 2009

Màu trắng


Hoa chanh cuối mùa
Hoa quỳnh trắng đợt chót ....Tui luôn vui vì nhà có nhiều loại hoa quỳnh hiếm quý , mời coi hoa quỳnh collection .

Bắt chước nhỏ Trương lấy máy ra bấm để mau lên tay và nâng cấp :)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng