test

Tuesday, June 23, 2009

Blog tui lại bị ăn cắp

Mắc cười chịu hông thấu, có đứa ăn cắp nguyên cái blog của tui posted vô lờ lờ (không muốn quảng cáo cho website ăn cắp)

Bà con sẽ tìm thấy tất cả bài viết của tui do nick Mark ăn cắp về .....Thiệt trơ trẻn hết sức, copy từ hình con tui cho tới câu "Cấm sao chép với mọi hình thức" cũng lấy luôn, hahaha ......Không còn từ ngử nào để dành cho mấy người mất dạy này hết .....Tui sẽ giao lại cho hội Creative Commons giải quyết dùm .

cooking and baking by Goc Bep Co Hai is licensed under aCreative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.
Based on a work atgocbepcohai.blogspot.com.
Permissions beyond the scope of this license may be available at gocbepcohai.blogspot.com.


A Creative Commons license is based on copyright. So they apply to all works that are protected by copyright law .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng