test

Friday, May 15, 2009

Ăn vậy thôi

Dạo này tui diet nên ăn vậy thôi, và kèm theo canh rau .....Không ăn cơm hay có chất bột (carb), hy vọng ốm bớt để dịp hè mặc đồ cho đẹp tí ....Từ dạo bịnh tới giờ lên cân thấy ớn luôn, phải ráng lên mới được .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng