test

Tuesday, November 4, 2008

Tổng Thống Da Màu đầu tiên của xứ Mỹ ....

Rồi xong, đại cuộc đã định ....Obama được chọn làm tổng thống thứ 44 và cũng là tổng thống da màu đầu tiên của xứ Mỹ này .....Từ nay 2 v/c Hai lúa này phải đi cày chết dịch để nuôi đám ăn welfare và đám di dân lậu ....Bực mình dể sợ luôn, không biết tình hình nước Mỹ sẽ ra sao ....Chứ bây giờ tui quạu lắm đó ....Vì đảng Dân chủ lên cầm đầu sẽ tăng tiền thuế gấp đôi ....

Vừa biết ông Obama đắc cử là không thèm đọc news của Mỹ, đi dạo vòng vòng các websites bên Việt Nam càng quạu thêm .....Chuyện nhà của nước Mỹ mắc mớ gì tới Việt Nam mà cũng bày đặt xía mỏ vô để bình dzí luận ....Nhớ hồi xưa chửi Mỹ là đế quốc xâm lăng, bây giờ giới trẻ bên đó cái gì cũng bày đặt chạy theo "văn hóa Mỹ" ....Đúng là không có chút lòng tự trọng hay tự ái dân tộc gì ráo ...

Bực mình cũng dzị thôi, nhưng nghĩ lại dù gì mình cũng có cái quyền tự do đi bầu ....Còn hơn ở nhửng xứ khác tới cái quyền làm người cũng không có ....Phải nói là may mắn thay được sống ở nước Mỹ này ....


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng